ČERNEYOVÁ, Natália. REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177391. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO