KURŤÁK, Marek. Separace polutantů na fotoreaktorech [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177399. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO