KUŽÍLEK, Jakub. Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Fabian Khateb.

Uložit do Citace PRO