FOJTÍK, Ondřej. Příprava a optimalizace piezoelektrických materiálů na bázi BCZT pro energy harvesting [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177406. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Tofel.
Uložit do Citace PRO