POSPÍCHALOVÁ, Lucie. Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO