WIKARSKÁ, Monika. Příprava a exprese izoforem proteinu p53 pomocí GATEWAY expresního systému [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Václav Brázda.

Uložit do Citace PRO