ZEMANOVÁ, Anita. Testování působení chemických látek na viabilitu buněčných linií [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177454. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Václav Brázda.
Uložit do Citace PRO