KOČNAR, Michal. Příprava a stabilita piva s přídavkem probiotických bakterií [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177461. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO