BRÁBLÍKOVÁ, Aneta. Mikroelektrodová pole pro bioelektroniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ota Salyk.

Uložit do Citace PRO