GURICOVÁ, Patrícia. Možnosti přípravy bíle emitujícího elektroluminiscenčního panelu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177483. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.
Uložit do Citace PRO