FOLDYNOVÁ, Klára. Studium vlivu dielektrika na optoelektronické vlastnosti elektroluminiscenčních zařízení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.
Uložit do Citace PRO