KÖNIGSMARKOVÁ, Kristýna. Mikrofluidický enzymatický reaktor pro testování léčiv [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Přikryl,, Jan Přikryl,, Jan.

Uložit do Citace PRO