KOLOMAZNÍK, Vít. Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Zdeněk Buráň CSc.
Uložit do Citace PRO