KOMLOŠI, Michal. Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177520. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.
Uložit do Citace PRO