HARANT, Miroslav. Využití solární energie pro elektromobilitu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO