KÁČEROVÁ, Erika. Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mekyska.

Uložit do Citace PRO