IŠTVÁNEK, Matěj. Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.

Uložit do Citace PRO