BIJOTOVÁ, Kateřina. Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mašek.
Uložit do Citace PRO