MOŽNÝ, Radek. Univerzální testovací zařízení pro ověření komunikačních parametrů technologie Narrowband IoT [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177608. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Mašek.

Uložit do Citace PRO