FROLLO, Martin. Implementace komunikačního scénáře využívajícího Data distribution service a hodnocení bezpečnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO