HANEK, Petr. Implementace problému směrování vozidel pomocí algoritmu mravenčích kolonií a částicových rojů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šeda.

Uložit do Citace PRO