VAĽUŠ, Dávid. Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií s použitím různých simulačních nástrojů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zuzana Bečková.

Uložit do Citace PRO