SINGH, Kevin. Multimediální přehrávač pro iOS [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177625. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Štěpán Grabovský.

Uložit do Citace PRO