MIHÁLIK, Ondrej. Signály s omezeným spektrem, jejich vlastnosti a možnosti jejich extrapolace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177629. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO