HLAVÁČOVÁ, Kristýna. Detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kozumplík.

Uložit do Citace PRO