ROZHOŇOVÁ, Andrea. Metody hlubokého učení pro segmentaci cév a optického disku v oftalmologických sekvencích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Branislav Hesko.

Uložit do Citace PRO