AMBROŽOVÁ, Monika. Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.

Uložit do Citace PRO