KACHAN, Ksenia. Závislost velikosti proudu IKs kanálu srdce na stimulaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Bébarová,, Markéta Bébarová,, Markéta.

Uložit do Citace PRO