VONDRÁK, Zdeněk. Materiály pro karoserie osobních vozidel [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17766. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO