CIKÁNEK, Martin. Detekce biologických struktur ve snímcích z TEM mikroskopu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Potočňák.
Uložit do Citace PRO