KUKHTA, Dziyana. Metody přípravy buněčných transplantátů v kardiologii [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177667. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Josef Skopalík.
Uložit do Citace PRO