FILKO, Patrik. Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Šotner.

Uložit do Citace PRO