HODÁŇOVÁ, Adéla. LED driver se synchronním usměrněním [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177677. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.
Uložit do Citace PRO