KLUS, Roman. Analýza velkých dat v kontextu optimalizace mobilních sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.
Uložit do Citace PRO