ONDRÁŠ, Michal. Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Filip Záplata.

Uložit do Citace PRO