KUBĚNA, Michael. Vhodnost modelování skutečného modelu půdy náhradním jednovrstvým nebo dvouvrstvým horizontálním modelem půdy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Václav Vyčítal.
Uložit do Citace PRO