PETERKA, Michal. Porovnání modelů najížděcích tras systémové elektrárny v programech MODES a PSCAD [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.
Uložit do Citace PRO