LOVEČEK, Vladimír. Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Voldán.
Uložit do Citace PRO