ŠNAJDRVINTOVÁ, Kateřina. Obnova katastrálního operátu přepracováním [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Stanislav Kutálek.
Uložit do Citace PRO