ZSIGMOND, András. Testování prototypového zařízení využívající metodu elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Libich.
Uložit do Citace PRO