BÁRTA, Jakub. Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177762. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marek Bohrn.
Uložit do Citace PRO