KLEMPA, Jaroslav. Sběr energie pomocí MEMS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Imrich Gablech.
Uložit do Citace PRO