ŠOJDR, Marek. Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177778. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Roman Prokop.
Uložit do Citace PRO