VLASATÝ, Andrej. Evaluační platforma pro řízení maticových světlometů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177779. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO