ŠKODA, Martin. Simulátor signálu částečného výboje v pásmu ultrakrátkých vln [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Drexler.

Uložit do Citace PRO