ROKOS, Lukáš. Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Filip Záplata.
Uložit do Citace PRO