KULÍKOVÁ, Barbora. Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177789. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO