NEVRZAL, Filip. Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.
Uložit do Citace PRO