VYKOUKAL, Tomáš. Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Lukáš Dostál.
Uložit do Citace PRO