BINEK, Martin. Optimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hz [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ondřej Vítek.
Uložit do Citace PRO